Whyworldhot.com Header Image

ระดมสมองนักวิทย์โลกถก โลกร้อน! เกษตรกรไทยเสียหายยับ

สหประชาชาติเตรียมรายงานฉบับที่ 3 ของไอพีซีซีออกเผยแพร่ ในเวทีประชุมเรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่กรุงเทพฯ สัปดาห์หน้า ย้ำอุณหภูมิโลกเพิ่มแค่ 2 องศา 2,000 ล้านคนทั่วโลกต้องขาดแคลนน้ำสิ่งมีชีวิตร้อยละ 30 ต้องสูญพันธุ์

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ภาวะโลกร้อน ปลายเดือนนี้ มีนักวิทยาศาสตร์และตัวแทนรัฐบาล 2,000 คน จาก 189 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ศูนย์ START ระบุน้ำทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยสูงขึ้น 2-8 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลจาก โลกร้อน

ทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ร้อนผิดปกติในปัจจุบัน และมีการพูดถึงเรื่อง ภาวะโลกร้อนกันอย่างกว้างขวาง ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการจัดประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไอพีซีซี) ในประเทศไทย ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ว่า การประชุมดังกล่าวจะมีนักวิทยาศาสตร์และผู้แทนรัฐบาลจาก 189 ประเทศทั่วโลก จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมประชุมทางด้านวิชาการ โดยเนื้อหารายงานวิจัยจะว่าด้วยการทบทวนสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จึงคงต้องขอสรุปจากรายงานฉบับนี้ก่อนว่าจะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ จึงจะบอกได้ว่าประเทศไทยควรจะมีท่าทีอย่างไร

ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองประธานคณะกรรมการคณะที่ 1 ของไอพีซีซี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของกลุ่มที่ 3 เกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของ สภาวะโลกร้อน โดยแต่ละประเทศอ่านรายงานสรุปให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับรายงานชิ้นดังกล่าวหรือไม่ ในส่วนของประเทศไทย ทางสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทส. เป็นผู้เสนอรายงาน

“การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมปิด ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาด้านเทคนิคและวิชาการ เกี่ยวกับการลดก๊าซ เรือนกระจก โดยให้แต่ละประเทศอ่านรายงานสรุปให้ผู้บริหารเพื่อลงมติยอมรับ เมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คงมีรายงานสรุปว่า บทความชิ้นใดบ้างที่ได้รับการยอมรับ” ผศ.ดร.กัณฑรีย์ กล่าว

วันเดียวกัน ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในเวที ” สื่อไทยเท่าทัน ภาวะโลกร้อน ” ว่า ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลสูงขึ้น จากการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้ำทะเลในทะเลอันดามัน สูงประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ขณะที่ระดับน้ำทะเลในอ่าวไทย สูงประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวตามหลักทฤษฎีเกี่ยวข้องกับ ภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม จะทำการตรวจวัดระดับน้ำทะเลทั้งสองบริเวณอีกครั้ง โดยใช้เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของพื้นโลก เพื่อศึกษาว่าแผ่นดินที่ตรวจเกิดการทรุดตัวหรือไม่ คาดว่าภายใน 1 ปีจะสามารถยืนยันความถูกต้องของระดับน้ำทะเลได้

ดร.อานนท์ กล่าวถึงการเกิดฝนลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศว่า คนเข้าใจว่าอาจมีส่วนสัมพันธ์กับ ภาวะโลกร้อน หากพิจารณาแล้วก็อาจเกี่ยวข้อง เพราะฝนลูกเห็บเกิดจากพายุฤดูร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อน ที่มีความชื้นและลอยสูงขึ้นไปปะทะกับมวลอากาศเย็น จนเกิดปฏิกิริยากลายเป็นน้ำแข็งตกลงมาเป็นลูกเห็บ ปรากฏการณ์ดังกล่าวหากเกิดถี่ในแต่ละปีก็อาจมีส่วนสัมพันธ์กับ ภาวะโลกร้อน แต่จำเป็นต้องศึกษาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงจะสรุปได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสิทธิเกิดฝนลูกเห็บได้เช่นกัน เพราะช่วงนี้พายุฤดูร้อนเข้ามาภาคกลาง ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเรื่องนี้พยากรณ์ยากมาก ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านจะสังเกตโดยดูว่า ช่วงไหนที่อากาศร้อนอบอ้าวมากๆ รู้สึกว่าตัวเหนียวเหนอะหนะ

วันเดียวกัน นายมาร์ติน ฮิลเลอร์ เจ้าหน้าที่โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ของกองทุนสัตว์ป่าโลก (ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ) แถลงว่า ไอพีซีซีที่กรุงเทพฯ พร้อมกับเตรียมนำร่างรายงานฉบับที่ 3 ของไอพีซีซีออกเผยแพร่ระหว่างจัดการประชุมด้วย ซึ่งรายงานฉบับนี้จะส่งสัญญาณชัดเจนไปยังรัฐบาลทั่วโลกว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ภัยโลกร้อน สามารถแก้ไขได้หากทุกฝ่ายจริงจังที่จะดำเนินการ และการดำเนินการนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก หากใช้ระบบซื้อขายโควตาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบที่ใช้ในยุโรป พร้อมกับย้ำว่า โลกสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ หากหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก อย่างถ่านหิน แล้วหันมาใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการตัดไม้ทำลายป่า

ก่อนหน้านี้ รายงาน 2 ฉบับแรกของไอพีซีซี ระบุว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่มีขีดจำกัด อาจทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึง 6 องศาเซลเซียส ภายในปี 2643 และหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นแม้เพียง 2 องศาเซลเซียส ก็อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้คนทั่วโลกถึง 2,000 ล้านคน ที่ต้องประสบภาวะขาดแคลนน้ำภายในปี 2593 จนอาจทำให้สิ่งมีชีวิตร้อยละ 20-30 สูญพันธุ์ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศที่ปล่อยก๊าซรายใหญ่ อย่างสหรัฐ จีน และอินเดีย ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต ที่กำหนดขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก หรือ ปรากฎการณ์เรือนกระจก

ทั้งนี้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของไอพีซีซี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลก ซึ่งประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชั้นบรรยากาศ นักสมุทรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแข็ง นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักชีววิทยา และผู้เชี่ยวชาญระดับหัวกะทิจากประเทศต่างๆ ซึ่งในการประชุมที่กรุงเทพฯ ในสัปดาห์หน้านี้ ไอพีซีซีจะเปิดเผยรายงานการสอบสวนการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลกชิ้นใหญ่ที่สุดของทางกลุ่ม หลังจากที่สอบสวนมานานถึง 6 ปีด้วย

บรรดาสมาชิกที่ร่วมจัดทำรายงานประเมินว่า รายงานฉบับนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองและสังคมทั่วโลก ขณะที่ นายแอนดี เพียซ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประชาคมโลกเริ่มเห็นว่า สภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนนั้นเป็นเป็นภัยที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต และทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกัน ซึ่งทางอังกฤษจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเทพฯ ด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสภาพความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว ซึ่งส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ในหลายพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อคืนวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกในพื้นที่ อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.เชียงดาว

นายชนะชัย เศรษฐพัฒน์ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดจากลมกระโชกแรงเมื่อคืนที่ผ่านมามีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอได้ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสามารถเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันท่วงทีหากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาฬสินธุ์ คาดการณ์ว่า ในอีก 1 เดือนข้างหน้า จ.กาฬสินธุ์ จะเริ่มเข้าสู่ภาวะขาดน้ำ เนื่องจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ อีกทั้งในเกณฑ์เฉลี่ยของสภาพอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส ประชาชนควรเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งไว้ด้วย

นายวิชัย แซ่อั้ง พนักงานเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ กล่าวว่า น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณ 1,226.16 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากความจุเต็มที่ 2,226.63 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังคงปล่อยน้ำตามปกติวันละ 4.2 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน โดยจังหวัดขอนแก่นและชลประทานหนองหวายยังไม่มีแผนในการหยุดปล่อยน้ำแต่อย่างใด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทาน

นางกัญญา เตโซ ชาวสวนลิ้นจี่ ใน จ.นครพนม กล่าวว่า อากาศร้อนทำให้ชาวสวนต่างได้รับความเดือดร้อน เพราะผลลิ้นจี่ไม่สุกตรงตามฤดูกาล ปกติลิ้นจี่จะสุกและนำออกขายได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน แต่ปีนี้ลิ้นจี่ยังไม่สุกเต็มที่ จึงทำให้ขาดรายได้

ขณะที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ผลิตน้ำนมดิบส่งเข้าโรงนมภูพาน ต้องประสบปัญหาวัวนมที่เลี้ยงผลิตน้ำนมได้น้อยลง นายธีระ บัวทะราช เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม กล่าวว่า เลี้ยงวัวนม 30 ตัว ปกติวัวแต่ละตัวจะรีดน้ำนมได้วันละ 15-20 กิโลกรัม แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้วัวให้น้ำนมได้น้อยลง เหลือตัวละ 8-11 กิโลกรัมเท่านั้น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 เมษายน ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในหลายพื้นที่ของ จ.พิษณุโลก สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรหลายจุด บริเวณหลัก กม.ที่ 41 ถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม พายุได้พัดต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางถนน 4 เลน เจ้าหน้าที่แขวงการทางพิษณุโลกจึงนำเลื่อยยนต์มาตัดกิ่งไม้ออกจากเส้นทาง

นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดกว่า 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สัตว์ภายในสวนสัตว์เกิดอาการเครียด ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงใช้สเปรย์น้ำพ่นเพิ่มความชุ่มชื้น อีกทั้งมีการนำกระสอบชุบน้ำมาไว้ในคอกสัตว์ พร้อมทำร่มเงาเพิ่มให้สัตว์ที่ต้องอยู่กลางแจ้ง และมีการแจกจ่ายนำแข็งให้ลิงชิมแปนซีเพื่อคลายร้อนอีกด้วย

Credit : http://komchadluek.net/2007/04/28/a001_111290.php?news_id=111290

10 Responses to “ระดมสมองนักวิทย์โลกถก โลกร้อน! เกษตรกรไทยเสียหายยับ”

 1. หมิว พูดว่า:

  ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ บอกว่าน้ำจะวิ่งประมาณ8ชม.จากกรุงเทพไปนครสวรรค์ (น้ำท่วม75เมตร)

  Aj. P….. says:
  อาจารย์ขา สวัสดีค่ะ
  [email protected] says:
  สวัสดี
  [email protected] says:
  เอาบุญมาฝาก จากอินเดีย
  Aj. P…. says:
  ขอบพระคุณค่ะ รับเต็มเลยนะค่ะ
  Aj. P….. says:
  ได้ 2 บุญด้วย จาก คุณทวีสิน กับอาจารย์
  [email protected] says:
  ไปอินเดีย จิตจะ อิ่มบุญมากๆ ปิติเกิดตั้งแต่ เครื่องยังไม่ลงเลย
  Aj. P….. says:
  ทราบจากคุณทวีสินว่า 15-17 พค อาจารย์จะมาขอนแก่น
  [email protected] says:
  อาทิตย์นี้ ผมจัดงาน จิบน้ำชา ฉายภาพไปอินเดีย และ สอนธรรมะ ที่ ซอยทองหล่อ ทั้งวัน
  [email protected] says:
  ใช่
  Aj. P….. says:
  ทำไมเกิดจ ิตอิ่มบุญเกิดได้ค่ะ
  [email protected] says:
  เกิดแล้ว ก็รู้ตัวว่าเกิด จากนั้น พิจารณาว่า ดี ก็เลยไม่ดับมัน เพราะ นานๆ เกิดที แต่ ถ้าเป็นจิตอกุศล พอรู้ ก็ตบ ข่ม ดับไปเลย
  Aj. P….. says:
  ที่คณะเกษตรกำลัง อยากจะเชิญอาจารย์มาเล่าเรื่อง LO+KM ค่ะ
  Aj. P….. says:
  คล้ายๆ เหมือนกับเรารู้สึกว่ามีความสุขมั้ยค่ะ
  [email protected] says:
  ดี เพราะ กำลัง อยาก ไป เมล็ดพืช เมืองหนาว หลังน้ำท่วม จะมีประโยชน์
  Aj. P….. says:
  งงค่ะ ” เมล็ดพืช เมืองหนาว หลังน้ำท่วม จะมีประโยชน์” หมายความว่าอย่างไรค่ะ
  [email protected] says:
  ใช่ จิตเป็นสุข ก็รับรู้ สักพัก ก็ดูว่า มัน ดับลงไป เมื่อไร แต่ จิตเป็นทุกข์เนี่ย ตบทิ้ง ตั้งแต่ ก่อตัวเลย ไม่ปล่อยให่ เยื้อนยื้อ
  [email protected] says:
  หลังน้ำท่วมโลก เพราะ global warming เราจะกลายเป็นประเทศหนาว พืชเมืองร้อนจะ ตาย หรือแกรนหมด มีแต่ คนที่ สะสม เมล็ดพืชเมืองหนาว ที่จะเอาออกมาแจกจ่าย ให้ คนได้ปลูก จึงจะช่วยชีวิตคนที่อยู่รอดหลังน้ำท่วม ครั้งใหญ่ นี้ได้ อีก สองปี กว่าเอง
  Aj. P…. says:
  ค่ะ งั้นเวลาที่เราทำดีหรือได้ให้ แล้วรู้สึกว่า มีความสุข ก็คือจ ิตอิ่มบุญ มั้ยค่ะ
  [email protected] says:
  ใช่ ทำดี จะ รู้สึก สบายๆ และ ถ้า นึกถึง ความดี ของ พระพุทธเจ้า ของในหลวง หลวงปู่ หลวงพ่อ เราจะเกิดปิติ
  Aj. P….. says:
  จะเกิดจริงๆ หรอค่ะอาจารย์ global warming… แป๋วไม่ชอบหนาวค่ะ
  [email protected] says:
  หนาวประมาณ สวิส คงไมหนาวขนาด ขั้วโลก มี หลายฤดู
  [email protected] says:
  หนาวแบบญี่ปุ่น
  [email protected] says:
  เมษานี้ จะพา ครอบครัวไปญี่ปุ่น
  Aj. P….. says:
  หนาวแบบญี่ปุ่นก็ไม่ไหวค่ะ
  [email protected] says:
  ไปเที่ยว
  [email protected] says:
  ไม่เคยไปเลย
  Aj. P….. says:
  ไปเที่ยวหรอค่ะ
  [email protected] says:
  ใช่
  [email protected] says:
  เมีย อยู่บ้าน นานๆ ต้องพาไปเที่ยว ปีละครั้ง
  Aj. P…. says:
  ญี่ปุ่นมี 4 ฤดู ฤดูหนาวก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะ
  Aj. P….. says:
  ดีค่ะ รับรองภรรยาอาจารย์ดีใจมากๆ
  [email protected] says:
  ก็ไม่รู้ จะทำไง เพราะ หลังน้ำท่วมโลก ยุโรป เป็น ICe age เราก็เลย หนาวตาม
  [email protected] says:
  อยากได้ เมล็ดพืช เมืองหนาว จาก ญี่ปุ่น เอาแบบที่ ไม่เป็นหมัน
  [email protected] says:
  อากาศ ที่ ปากช่อง ปลูกแบบเมืองหนาวได้
  [email protected] says:
  ไม่ทราบที่ ม ขอนแก่น มี อจ ท่านใด พอจะ เก่งเรื่อง พืชหนาวไหม เรื่องเม็ดพันธ์ไหม
  [email protected] says:
  ดร แสวง ? ได้ไหม
  Aj. P….. says:
  ดร แสวงเก่งเรื่องดิน และพืชมเองร้อนมังค่ะ
  Aj. P….. says:
  พืชเมืองหนาวอาจเป็นอาจารย์ทางพืชสวน เช่น อ.วิไลลักษณ์
  Aj. P….. says:
  อาจารย์ขาแป๋วไม่แน่ใจนะค่ะ ว่าคนที่คณะเกษตรเค้าจะเชื่อเรื่อง global warmimg
  [email protected] says:
  ก็ ไม่ต้อง บอกเขาก็ได้ เอาหนัง Inconvenient truth ไปฉาย
  [email protected] says:
  เชื่อไม่เชื่อ แต่ ก็ทำ เพราะ การบริหารความเสี่ยง
  [email protected] says:
  ตอนนี้ มี คน สะสม พืช เมล็ดพันธ์ แค่ 400 ราย ทั่วโลก
  [email protected] says:
  ของไทย ก็มี คุณเดชา เก็บ พันธ์ข้าว คุณโจน จันใด ก็เก็บบ้าง ผมก็ พยายามจะ เริ่ม
  Aj. P….. says:
  ในหนังเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนะค่ะ
  [email protected] says:
  ใช่
  Aj. P….. says:
  ข้าวพันธุ์หนาวมีด้วยหรอค่ะ
  [email protected] says:
  ประมาทไม่ได้ ใจ ก้ไม่อยากให้เกิด แต่ ถ้าเกิด เราไม่พร้อม ก็เรียกว่า ประมาท
  [email protected] says:
  ข้าว ฟ่าง ข้าว บาเล่ย์ ข้าวญี่ปุ่นสั้นๆ
  Aj. P….. says:
  ค่ะ ใช่ข้าวญี่ปุ่นก็พันธ์หนาวแต่ก็ปลูกในฤดูที่ไม่หนาวมาก เตรียมไว้บ้างก็ดีนะค่ะ
  [email protected] says:
  ใน หลวง สอนเรา เรื่อง พอเพียง + พืชเมืองหนาว พอดีได้ใช้แน่ๆ
  Aj. P….. says:
  เวลาเกิด เค้าค่อยๆ เกิดหรือ หรือทันทีเหมือนในหนังค่ะ
  [email protected] says:
  ปลูก ฤดูอบอุ่น เพราะ เราจะมี สี่ ฤดู
  [email protected] says:
  เกิดแบบฉับพลันครับ
  [email protected] says:
  น้ำจะขึ้นแบบ สุนามิ สูง 75 เมตร วิ่ง จาก กทม ไป ถึง นครสวรรค์ ภายใน ประมาณ 8 ชม
  Aj. P….. says:
  มันจะร้อนทันที แล้วทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายทันทีอย่างนี้หรอค่ะ
  Aj. P….. says:
  คนก็ตายกันเยอะแยะซิค่ะ
  [email protected] says:
  น้ำท่วม ไม่ใช่ เพราะ น้ำแข็งละลาย แต่ เกิดจาก สายพานแอตแลนติกขาด น้ำอุ่นไม่ขึ้นไปช่วยซีกโลกเหนือ ความเย็นจึงก่อตัว ทำให้ ขั้วเหนือกลับมาเป็นน้ำแข็ง ตั้งแต่ ขั้วโลก จนถึง อิตาลี
  [email protected] says:
  ปริมาณน้ำแข็ง จะดัน ให้น้ำทะเล เขตศูนย์สูตร ปลิ้นขึ้น มาท่วมครับ
  [email protected] says:
  ยุโรป อเมริการ ตาย กันหมด เอชียโดนท่วมสูง ขอนแก่นรอดครับ
  [email protected] says:
  ค้นได้ที่ Atlantic conveyor ครับ เป็น วิชาการมากๆ ไม่ใช่ ไสยศาสตร์ ไม่ใช่ หมอดู
  Aj. P….. says:
  แล้ว สายพานแอตแลนติกขาด เกิดได้อย่างไรค่ะ
  Aj. P….. says:
  แล้วพวกประเทศที่เป็นเกาะอีกละค่ะ
  [email protected] says:
  เพราะ น้ำแข็ง จาก กรีนแลนด์ จากขั้วโลก โดน ความร้อนที่ไม่กลับไป เนื่องจาก ชั้น CO2 ปิดกั้น
  [email protected] says:
  ในการท่วม ครั้งหลังสุด ก็เกิดเรื่องแบบนี้ น้ำแข็งละลายเป็น ความเย็น ไปตัดประแสน้ำอุ่น gulf stream พอ gulf หยุด ก็ทำให้ ลาบาดอร์ หยุดด้วย
  [email protected] says:
  ญี่ปุ่น ไต้หวัน ตายหมด
  [email protected] says:
  ยกเว้น บนเขาสูง อาจรอด
  Aj. P….. says:
  ฟังดูน่ากลัว
  Aj. P….. says:
  แล้วกรุงเทพละค่ะ
  [email protected] says:
  ที่ ญี่ปุ่น เขาเตรียมพร้อมแล้ว มี อุปกรณ์ ยังชีพ มีเครื่องกรองน้ำแบบประจำบ้าน
  [email protected] says:
  กทม ตายหมด
  Aj. P….. says:
  จะอยู่ได้กี่วันละค่ะ
  [email protected] says:
  สวิส ก็พร้อม
  Aj. P….. says:
  แล้วอาจารย์ละค่ะ
  [email protected] says:
  ประชุม ทั่วโลก ไปเมื่อ เดิน มค ที่ ปารีสแล้ว
  Aj. P….. says:
  เรื่องนี้หรอค่ะ
  [email protected] says:
  อจ จะ อยู่ปากช่อง ดูแล ผู้คน สอนคน
  [email protected] says:
  ใช่ ประชุม global w ระดับโลก Scientist เป็นร้อยๆ
  [email protected] says:
  อาจารย์จุฬา ศึกษาหลายท่าน ม ขอนแก่น น่าจะมีด้วยนะ เรื่องใหญ่ขนาดนี้
  Aj. P….. says:
  ไม่เห็นเค้าพูดกันค่ะ
  Aj. P….. says:
  เคยได้ยินมาหน หนังสือพิมพ์ ก็ประโคมข่าว
  [email protected] says:
  ไม่มีใคร กระตุ้น กลัวโดนหาว่าบ้า
  Aj. P….. says:
  แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าไม่จริง
  Aj. P….. says:
  ค่ะ เกรงเค้าจะว่าเพี้ยน
  [email protected] says:
  นักข่าวไม่เชื่อ แต่ นักวิจัย เชื่อ นักข่าว ไม่เรียน วิทย์
  [email protected] says:
  ผมก็เลย ไม่ค่อยพูดไง ทำไปเรื่อยๆ ใครไม่เชื่อ ก็ตายไป
  [email protected] says:
  ถ้าไม่เกิด ก็เสมอตัว
  Aj. P….. says:
  ดีค่ะ อาจเตือน เกริ่นๆ เพราะถ้าจริงจังเกินไป เค้าจะว่าเพี้ยน เพราะเค้าไม่เชื่อกัน
  Aj. P….. says:
  ถ้าไม่เกิดก็แย่เลย
  [email protected] says:
  น้ำท่วมโลก คราวก่อน ปริมาณ CO2 แค่ 300 ppm เอง แต่ ตอนนี้ วัดได้ 600 ppm แล้ว มัน น่าจะท่วมได้ ทุกวินาที
  Aj. P….. says:
  เพียงแต่บอกว่ามีสมมตฐาน
  Aj. P….. says:
  คงเหมือนล้างโลกใหม่เลยนะค่ะ
  [email protected] says:
  ผมใช้ หลัก Risk assessment เกิดไม่เกิด เราก็ เตรียมไว้
  [email protected] says:
  ใช่ ดร อาจอง บอกว่า โลก จะ reset เพราะ เราบริโภคนิยม ทำลายโลก มาจน ห้ามไม่ได้แล้ว
  [email protected] says:
  โลก ต้อง รักษา สมดุล เรา ถล่มเขา โลกเขาก็ ถล่มเรา
  [email protected] says:
  บายๆ

  ก๊อปปี้มาจาก
  http://www.managerroom.com/forums/forum_posts.asp?TID=1029&KW=msn

  ประวัติของเจ้าของอีเมลล์ [email protected]
  http://www.kanlayanatam.com/vcd/navy_hospital/drV.htm

 2. tu พูดว่า:

  ขอโทษธรรมชาติมากๆค่ะ

 3. บี พูดว่า:

  รู้มั๊ยค่ะว่าก๊าซอะไรที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก

 4. wara พูดว่า:

  ทำไมต้องเป็นโลกด้วยละอ๋อ

 5. Yongyut taothong พูดว่า:

  อยากร่วมแชร์และกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องภัยจากโลกร้อน น่ากลัวจริงๆครับ คาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป อาจเหมือนในหนังที่ไดู้ดูกัน
  http://stopglobalwarning.blogspot.com/
  ช่วยๆกันคอมเมนท์ครับจะได้สร้างกระแส

 6. kawisara พูดว่า:

  อยากจะให้ทุกคนช่วยกันหนีไปอยู่d.a.k.(ดาวอังคารนะ)*-*****-*-*-*-*

  ป.ล. ล้อเล่น

 7. eve พูดว่า:

  น้ำมัน 1 ลิตร ให้ก๊าซ Co เท่าไรค่ะ

 8. ชีววิทยา ม.4 พูดว่า:

  Amazing overcome! I would like to apprentice even while an individual amend your website, how to join for your site internet site? The particular accounts taught me to be the useful cope. I used to be tiny bit acquainted of the ones broadcast offered brilliant transparent strategy

 9. ครีมบัวหิมะ พูดว่า:

  I always emailed this website post page to all my contacts, for the reason that if like to
  read it afterward my links will too.

Leave a Reply