Whyworldhot.com Header Image

ออสเตรเลียลงนามในพิธีสารเกียวโตแล้ว

จากการประชุม IPCC ครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เควิน รัดด์ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลีย ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโตเรียบร้อยแล้ว

พิธีสารเกียวโต คือข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะให้ความร่วมมือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตหลักของภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพียงประเทศเดียว ที่ไม่ลงนามในพิธีสารนี้

Kevin Rudd
ภาพ Greg Wood/AFP

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071203-AP-aus-kyoto.html

2 Responses to “ออสเตรเลียลงนามในพิธีสารเกียวโตแล้ว”

  1. […] Dec 28th, 2007 by Whyworldhot Admin พิมพ์เรื่องนี้ […]

  2. Johna297 พูดว่า:

    Hey there! I realize this is somewhat offtopic but I had to ask. ddeeccafbgke

Leave a Reply