Whyworldhot.com Header Image

ธารน้ำแข็งในอาร์เจนตินา 20 ปีที่แล้ว

ภาพธารน้ำแข็งใน Argentina เมื่อ 20 ปีที่แล้วกับปัจจุบัน
เปรียบเทียบธารน้ำแข็งใน Argentina เมื่อ 20 ปีที่แล้วกับปัจจุบัน

6 Responses to “ธารน้ำแข็งในอาร์เจนตินา 20 ปีที่แล้ว”

 1. ต้นน้ำ พูดว่า:

  ว้าววววว

 2. ค.ม.ช. พูดว่า:

  สุดยอด หายหมดเยย

 3. sureerat พูดว่า:

  ช่วยกันลดการใช้สารพิษเถอะนะ

 4. พูดว่า:

  โลกร้อนเชื้อโรคก็ร้ายแรงขึ้นิย่าง โรค อีโบล่า อะ เป็นแค่ 3 วันก็ตายแล้ว มันอยู่ในเขตร้อนชื้นอะครับ อย่างแอฟฟริกา เมื่อโรคร้อนไม่แน่อาจมาอยู่ประเทศไทยเราก็ได้
  อาการน่ากัวมาก ไข้ขึ้นอุรหภูมิประมาน 41 องศา เลือดอกจากปาก จมูก หู ตา
  ออกจนหมดตัว อะ น่ากลัวไหมอะ

 5. พูดว่า:

  โลกร้อนเชื้อโรคก็ร้ายแรงขึ้นย่าง โรค อีโบล่า อะ เป็นแค่ 3 วันก็ตายแล้ว มันอยู่ในเขตร้อนชื้นอะครับ อย่างแอฟฟริกา เมื่อโลกร้อนไม่แน่อาจมาอยู่ประเทศไทยเราก็ได้
  อาการน่ากัวมาก ไข้ขึ้นอุรหภูมิประมาน 41 องศา เลือดอกจากปาก จมูก หู ตา
  ออกจนหมดตัว อะ น่ากลัวไหมอะ(พิมผิด)

 6. พูดว่า:

  โลกร้อนเชื้อโรคก็ร้ายแรงขึ้นอย่าง โรค อีโบล่า อะ เป็นแค่ 3 วันก็ตายแล้ว มันอยู่ในเขตร้อนชื้นอะครับ อย่างแอฟฟริกา เมื่อโลกร้อนไม่แน่อาจมาอยู่ประเทศไทยเราก็ได้
  อาการน่ากัวมาก ไข้ขึ้นอุรหภูมิประมาน 41 องศา เลือดอกจากปาก จมูก หู ตา
  ออกจนหมดตัว อะ น่ากลัวไหมอะ(พิมผิดอีก)

Leave a Reply