Whyworldhot.com Header Image

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

หน้านี้เป็นการรวบรวม บทความ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนครับ รวมถึงบทความบางส่วนที่ได้ถอดความจาก An Inconvenient Truth ครับ

59 Responses to “ผลกระทบของภาวะโลกร้อน”

 1. พิพัฒน์10 พูดว่า:

  ช่วยๆๆๆๆกันหน่อยนะคับ

 2. รัฐ เรืองโชติวิทย์ พูดว่า:

  อยากให้มองโลกนี้เป็นระบบๆ ที่มีความเชือมโยงกัน การเกิดการปรับเปลี่ยนที่มีย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ หรือโดมิโน ดังนั้นไม่ว่าอากาศจะร้อนขึ้น นำแข็งจะลายจากขั่วโลก จะส่งผลกันทั่วโลก
  ต้ องช่วยกันแก้ภาวะนี้และลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน

 3. Chiang Mai travel พูดว่า:

  Nice article, I like your website. I have added it to my bookmarks.

 4. รัฐ เีิรืองโชติวิทย์ พูดว่า:

  ขอให้ช่วยกันลดกิจกรรมการบริโภคทรัพยากรพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย การใช้พลังงานอย่างประหยัด
  ที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อย่างมีเหตุผล ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้มาก

 5. Nisa พูดว่า:

  My teacher just discussed about this film in Environment Challenge class. It’s very interesting and really touch everybody mind. I and my friends are writing the project of 3Rs: Reduce, Reuse, and Recycle, especially to manage the solid waste/garbage/rubbish… in community.
  Anybody have some ideas to share with me thus i’ll discuss it and put in my project.

 6. คนบ้านอก พูดว่า:

  เราต้องหัดเปลี่ยนพฤติกรรมครับ
  พวกนิสัยไฮโซทั้งหลายต้องเปลี่ยน
  พวกใช้ของแล้วทิ้ง ขยะขะแหยงของเก่า
  ไม่ควรมีนิสัยเหล่านี้ ของเก่าถ้านำมาใช้ใหม่ได้ก็ต้องทำ
  ผมพกย่ามไปไหนมาไหนตลอด เข้าพาราก้อน ผมยังสพายย่ามเข้าเลย
  เวลาซื้อของผมไม่เอาถุงเลย
  ทุกคนต้องมีจิตสำนึก ไม่ใช่ว่าจะสบายตัวเองอย่างดียว
  คิดถึงลูกหลานเราด้วย ไม่ใช่ว่าอวดตัวเองมีตังค์ จะซื้ออะไรก็ได้จะทิ้งอะไรก็ได้
  รถจะขับเท่าไรก็ได้ ก็มีตังเติมน้ำมันเสียอย่าง ขับรถแรงๆ เร็วๆ กินน้ำมันมันเท่จะตาย(ห่า)หล่ะ
  ขับรถขอคำนึงถึงความประหยัดน้ำมันด้วย ใช้รถเมลล์ รถไฟฟ้า ได้ก็จะดี
  ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือครับ หัดทำให้มันเป็นนิสัย ทีละเล็กน้อย ขึ้นไปเรื่อยๆ

 7. nantihkan พูดว่า:

  ประหยัดพลังงานนะทุกคน

 8. oraphin พูดว่า:

  อยากได้ข้อมูลความร้อนมีโทษอย่างไรให้ลูกทำรายงานค่ะ

Leave a Reply